Ffgelopen week ook weer die Teeven in die porno zaak beroep hij zich op zijn zwijgplicht in al die stinkende zaakje beroepen al die misdaders op hun zwijgplicht
 
vuile vies gore kanker hoer je gaat er aan
 
From: Notaris De Wilde de Ligny
Sent: Tuesday, July 12, 2011 11:11 AM
To: g.weber1@chello.nl
Subject: nalatenschap H.J. Roel
 

Geachte heer Weber,

 

Bij afwezigheid i.v.m. vakantie van mw Mr. E. Hartholt reageer ik bij deze op uw schrijven van 11 juli jl. in bovengenoemde zaak.

Los van het feit dat de inhoud van uw schrijven mij in het geheel niet duidelijk is, is het verstrekken van een compleet dossier strijdig met onze notariële geheimhoudingsplicht. Indien op enig moment in een procedure mocht blijken dat er informatie van onze kant nodig, zullen wij alsdan beslissen over het al of niet verstrekken van informatie.

 

Met vriendelijke groet,

Henk Fernhout, chef de bureau

 

Notaris de Wilde de Ligny schrijft een geheim briefje naar de rechter om mee te kunnen schrijven in het strafproces in de strafrechtelijke uitspraak tegen Weber

Weber start nieuwe klachtzaak tegen het louche notariskantoor wegens geheim briefje 

 

Fuck de Rechters, Fuck de Notaris, Fuck de belastingdienst alle benoemt door de Koning, En uit de naam van de Koning berokkende bij het jatten van de laatste wens van terminal zieke zus.

Hartholt
doet een verzonnen aangifte tegen de enige erfgename over een verzonnen mishandeling om van een geduchte tegenstander af te komen.

Weber doet ook aangifte bij zijn aanhouding maar die beland direct in de prullenbak bij de aanhouding werd Weber in elkaar geslagen om Weber te laten bekennen, Notaris belazerd overledene en de enige erfgename en respecteert een peper duur testament niet

 

Louche terroristenkantoor de Wilde de Ligny in Dronten in opspraak.

Zittingsdatum was eindelijk na bijna 2 jaar bekend 29 juni om 12.00 uur
klachten en bezwaarschriften worden niet behandeld. En blijven meer dan een jaar liggen Weber word opgejaagd in de hoop dat Weber misschien een klein foutje zou maken zoals te hard rijden om de zaak nieuw leven in de blazen omdat er juridisch geen zaak is na de verzonnen aangifte, 

Rechters werken actief mee om Weber veroordeeld te krijgen
Verzoek om de media uit te nodigen, Wegens rechtsbescherming van een politicus, omdat tijdens verhoor Weber in elkaar  werd geslagen en zijn dictafoon werd afgejat door politieventje Veerman om bewijsmateriaal te verduisteren , zodat Weber zich niet kon verdedigen tegen de leugens van hun walgelijke kandidaat maatje hartholt . Tevens werd het afschrift dossier geweigerd tijdens het verhoor omdat er achteraf na de gewenste conclusie geschreven kon worden , Verzoek afschrift dossier aan de rechtbank is ook geweigerd, Geen dossier geen bewijs. 

 

 

 De Betere Krant van Lelystad

 

 

11 september 2014

Meerdere gebeurtenissen de afgelopen periode (het heden) en 20 jaar praktijkervaring met rechtspraak en overheden (uit het verleden) hebben weer geleid tot nieuwe inzichten. De website "Hoertje" wordt gewijzigd.

Veel leesplezier ik nodig iedereen uit na te denken over wat er om u heen gebeurt. Deel mijn kennis en gratis informatie op internet binnen uw eigen netwerken.
G. Weber. 

1 . He Vieze misdader Hartholt 2. He vieze msdader 2 de Wilde de Ligny los het op want je komt niet van mij af. Zolang ik mijn erfenis niet heb gehad

De christelijke ONDERDRUKKING en het christelijk TREITEREN van burgers door personeel van de Notaris, OM, Rechters en de Politie is maatschappelijk onaanvaardbaar. De rechtspraak in Flevoland is totaal verrot. De burger moet meer dan een jaar wachten op behandeling van beroepschriften tegen de notaris de Wilde de Ligny en die totaal verrotte mentaliteit wordt vervolgens conform overgenomen door personeel van de rechtbank Flevoland.


Weber klaagt de staat aan voor miljoenen wegens mijn leven onmogelijk maken en hem weg te treiteren uit Nederland
Ex-rechter Pieter Kalbfleisch en ex-rechter Hans Westenberg hebben enkele tonnen schadevergoeding van justitie maatjes gekregen. Weber krijgt geen vergoeding is klassenjustitie !
Openbaar wrakingverzoek word behandeld achter gesloten gevangenisdeuren in de kelder van de Rechtbank Midden (Lelystad) om de Media buiten de deur te houden
LANDELIJK STRAFPROCESREGLEMENT VOOR DE RECHTBANKEN EN HET OPENBAAR MINISTERIE het OM en de rechtbank hebben hun rechten verspeelt om  2 ½ na de zitting weer een andere datum te plannen. IS te laat.
Rechter 2 jan om 11.00 gewraakt wegens objectieve partijdigheid politierechter en Ovj wilden geen openbare hoorzitting, Rechter wilden ze naam niet geven en mocht pleitnotie niet voorlezen met voorvragen.

Pleitnotitie politierechter dagvaarding 2 jan om 11.00 uur
Rechters hebben niets in hun eigen rechtbank te vertellen het Openbaar ministerie bepaald.
Openbaar ministerie zegt twee uur na de zitting af en bepaald nieuwe zittingsdatum, Nu in het omgekeerde geval wat zou er gebeuren als een burger 2 uur na de zitting niet komt opdraven dat word je keihard genaaid en wordt je bij verstek veroordeeld
Rechtbank Lelystad weigert Weber afschrift van zijn compleet dossier en schend Weber zijn grondrechten 6 EVRM
Politie aangifte tegen Hartholt geseponeerd,  Weber bewijst maar weer eens klassenjustitie bij de rechtbank Lelystad , Weber word keihard genaaid koningin benoemde notaris gaan vrijuit na het roven van een erfenis van een minderjarige haar vader
Weber kan geen bezwaar makken omdat het OM de zaak hebben ingetrokken. Maar de Rechtbank Midden Lelystad gaat gewoon door rancuneuze rechters

Weber maakt bezwaar tegen dagvaarding rechters die betrokken zijn van het roven en jatten van mijn dochter bij een kinderbeschermingsmaatregel en het roven van haar erfenis mogen branden in de hel
Nog een paar eerlijke rechters in Zutphen zij veroordelen de Wilde de Ligny en T. van Dijk De Jongh in Dronten wegens belangenverstrengeling in klachtencommissie voor notarissen te Lelystad.
Klachtzaak tegen kandidaat Hartholt en de Wilde de Ligny over geroofde erfenis van een minderjarige , Waarbij zij een heel gezin kapot maakt.
Rancuneuze Rechter G.A.M Peper in Lelystad kan niet rekenen en werkt actief mee om de erfenisroof  te legaliseren ter voordele voor vriendinnetje notaris Hartholt.
Kinderrechter Lelystad slingert kind van Weber in een sexhuis voor financieel gewin om de begroting sluitend te krijgen.

Rechter VERNIETIGT beschikking in zaak portret Weber, Daarna tovert rechter een beschikking uit zijn tog(a)es Beschikking is NIET vernietigd, Dan ben je een rancuneuze rechter en heb je het vak niet begrepen.
Koningin benoemde rechter geeft Koningin benoemde belastingdienst gelijk, Weber krijgt GEEN afschrift compleet dossier en kan zich niet verdedigen en wordt afgeperst uit de naam van de koningin met dwangbevel

In Lelystad vinden rechters wraking over naam rechter ongegrond In Rotterdam vinden rechters wraking over naam de van rechter gegrond.
Weber word afgeperst door Hartholt Weber moet eerst een boedelmachtiging afgeven voordat Weber zijn erfenis kon aanvaarden, Weber raakt door de boedelmachtiging zijn erfenis kwijt.
Rechters in Lelystad vinden dat een beklaagde officier van justitie aan tafel mag zitten inplaats in het beklaagdenbankje van de zittingzaal waar een beklaagde officier behoort te zitten 
Valse beschuldigingen van de Rechtbank Midden (Lelystad) internetsite die niet van Weber zijn en veroordelen Weber voor bedragen van 8 x 150.000 gulden per dag bij het niet opschonen van websites die niet van Weber zijn.

Politie waakzaam en dienstbaarheid of treiterdienst

Weber wordt in elkaar geslagen door Veerman tijdens politie verhoor om Weber te laten bekennen.

Zaak Weber 1 erfenisroof


Klachten tegen Ben Veerman en zijn consorten wegens mishandeling, belediging, bedreigingen en intimidatie tijdens verhoor over Hartholt van het notariskantoor de Wilde de Ligny
Politie Flevoland al eerder in opspraak na mishandeling van burgers in Flevoland
Hier komt alle geluidsopname van verhoor die gevoerd zijn tussen Veerman en Weber Hoe Weber bedreigt geïntimideerd en beledigd werd
Voorbeeld gesprek tussen een (politieambtenaar) in clownspak Weber wordt opgesloten in een bezemkast in Dronten, Wegens weigering portret foto

(743) Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
(744) Openbare informatie op internet over de werking van politieklachtencommissies
(745) Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.

 

Zaak Weber 2 ID kaartje het opjagen

 

Hulpofficier J.F.W. Klensman van politie Lelystad pleegt valsheid in geschrifte om de heer G. Weber (politicus Groep Hop) 12 uur onrechtmatig gevangen te houden

Na de witte Iphone van politicus Hop die door een agressieve deurwaarder uit zijn handen werd geslagen werd nu de witte Iphone van een Groep Hop politicus G. Weber uit Lelystad in beslag genomen door politie Lelystad na filmen politieactiviteiten. Er is hier geen sprake van een incident inzake de agressie tegen Groep Hop politici. Het filmen van politieactiviteiten in Lelystad werd aangepakt door de betrokken filmer 12 uur onrechtmatig gevangen te houden als praktijkvoorbeeld van vrijheid van pers en informatie in Nederland en om dit mogelijk te maken pleegde de hulpofficier J.F.W. Klensman valsheid in geschrifte

 

Notaris en belastingdienst betrokken bij witwaspraktijken van de tweede erfenisroof

Het complot! Notaris Matzinger en belastingdienst verzuimde een MOT melding te maken om zwart geld wit te wassen om registergoed  te verduisteren met kwitantie uit een tweede erfenisoof van Weber.
Weber word afgeperst uit de naam van de Koningen

 

Kamer van toezicht voor notarissen te Lelystad

Het complot! corruptie bij de kamer van toezicht voor notarissen de Wilde de Ligny en haar kompaan T. van Dijk De Jongh zaten in klachtencommissie van de klachtencommissie om klachten af te dekken

OMVR notarissen en advocatenkantoor  Ermelo

Het complot! Klachtzaak tegen OMVR, Weber word opgelicht met een verzonnen onkosten om die in rekening te brengen inplaats van de BTW zodat Weber de rekening niet af kon trekken van de belastingdienst.

Van Oosten advocatenkantoor Amsterdam

Het complot! advocaten kantoor Van oosten in Amsterdam is een familiemaatje van de rechter van de rechtbank Amsterdam, Daarom nam de Wilde de Ligny de advocaat in Amsterdam.

  Koning benoemde Belastingdienst of Lijkenpikkers 

Het complot! Weber moet belasting betalen over zijn geroofde erfenis

Koning benoemde notaris de Wilde de Ligny notariskantoor of NSB-ers

Het complot! E. Hartholt respecteert testament niet van een overledene en voert een erfenisroof uit op besteling 
Voetvrijstelling van 500.000 euro voor onterfde personen , Nieuwe verzonnen wet van notariskantoor de Wilde de Ligny

Stichting Jokken en Gokken

Spronsen heeft het gezag, zorgt twee jaar voor zijn dochter, na ernstige problemen bij moeder.
 De gezinsvoogdij-instelling is zeer tevreden over Spronsen en de samenwerking met de gezinsvoogdijinstelling
Spronsen krijgt met Kerstmis! te horen dat via een aanwijzing zijn dochter uit huis geroofd!
Spronsen dient klachten in bij de interne klachtencommissie van de gezinsvoogdijinstelling
Spronsen wordt bedreigt door de gezinsvoogdij als vader niet komt bemiddelen, word uw kind uit huis geplaatst 
Spronsen voorspelt dat het mis zou gaan met moeder, en het gaat na drie weken mis, Joanne gaat terug naar vader
Spronsen zijn dochter word vast gehouden na omgangsregeling en keert niet terug naar haar vader.
Spronsen zijn dochter word uithuis geplaatst wegens het heen en weer slingeren tussen beide ouders.
Spronsen krijgt gelijk van klachtencommissie dat minderjarige met kerstmis ten onrechte bij vader weg is gehaald 
Spronsen dochter word weer terug geslingerd naar moeder waar ze ook bij verbleef toen ze uit huis is geplaatst.
Nu de minderjarige bij de moeder verblijft, in onderling overleg een bezoekregeling voor vader kunnen afspreken.
Spronsen moet zich psychisch laten onderzoeken dochter mag niet meer in de weekenden bij vader slapen

We hebben het hier over een sector die ouders hulp en steun moet bieden bij de opvoeding van kinderen. In plaats van ouders financieel kapot te maken zodat ze daarna je kind af kunnen pikken.


Spronsen krijgt verbod om foto's openbare demonstratie gezinsvoogden te publiceren op zijn internetsite
Spronsen krijgt verbod openbaren gegevens van kamer van koophandel te publiceren, wat in sloeg als een bom
Spronsen krijgt verbod om een link te maken op zijn site, zodat netwerken van gezinsvoogdij zichtbaar worden
Rechtbank Zwolle verbiedt Spronsen uitspraken te doen die Robert Long wel mag doen door rechtbank Amsterdam
Spronsen krijgt verbod om openbaren beschikking te publiceren dat niet goed is voor de PR gezinsvoogdij
Advocaat heeft de rechter misleid met permanentte leugens, over Amerikaanse Internetsite om mij te veroordelen.
Spronsen krijgt verbod om foto's van openbaren krantenartikel te publiceren,
Spronsen krijgt verbod om krantenartikelen te publiceren met bepaalden woorden.
Voorstel gezinsvoogdij aan Spronsen "Geen hoger beroep, geen dwangsommen
Gezinsvoogdij int beperkt dwangsom
financieel wanbeheer bij de stichting. Toch heeft de provincie bewust gekozen voor een extern onderzoek
Directeur P.J.M.Hilhorst is ontslagen van St Bureau Jeugdzorg Flevoland de top moet opstappen
De burger wordt helemaal niet meer door de rechter beschermd wanneer hij door de overheid wordt gedupeerd 

 

2013. De NIEUWE uitgangsformule website Belastingdienst.cc kort samengevat: "Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer"

In Nederland worden onafhankelijke producerende personen (slaven) financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de elite steeds verder te verrijken". Met een verborgen agenda (dossiers) kan een kleine kartelgroep van voorname mensen elite , burgers (slaven) in dit land hun wil opleggen. Zij maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, milieu, onderwijs, rechtspraak, belastingdienst, Openbaar ministerie , notarissen, en politiek hier feitelijk de dienst uit. "Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer". Dit machtsblok is onaantastbaar geworden, heeft maling aan (slaven) burgers, democratie en democratisch bestuur. Enerzijds omdat de Hoge Raad overheden met de Pikmeer arresten heeft gevrijwaard om ongestoord wetten te overtreden om geld van (slaven burgers af te roven. Anderzijds hebben zij berichtgeving (op internet) bijna onder controle. Berichtgeving hen niet welgevallig worden met de meest smerige praktijken" door "maatjes bij advocatuur, rechtersleger en Raad voor de Journalistiek gecensureerd. Dit is mogelijk omdat als norm voor de denk- en werkwijze van deze beroepsgroepen het ongestoord gebruik van pertinente leugens is vastgesteld. Hierdoor ontbreekt het volgens mij niet alleen de jongere maar ook de oudere generaties aan het vermogen om nog kritisch te (kunnen) denken en aan ieder historisch besef. De corruptie van de coalities is een machtig vergif binnen de samenleving. Het beschadigt de reputatie van advocatuur, notarissen, belastingdienst, kinderbescherming, rechterlijke macht en politiek. Het lukt mij niet om veilig met mijn dochter in Nederland te leven.

Om deze praktijken aan te pakken kunnen burgers hun pijlen richten op (door de koningin benoemde) PERSONEN waaronder Rechters, Notarissen, Belastingdienstambtenaren en Officieren van Justitie werken voor overheden als overheidsdienaar. Welke kenmerken van organisatiecriminaliteit (1000) zijn van toepassing op die PERSONEN en wissel informatie uit met andere burgers. Ga samenwerken om die PERSONEN aan te spreken op hun gedrag en kenmerken van organisatiecriminaliteit, ambtsverzuim enz.

Mijn integriteit is dan ook een eerste vereiste om gegevens te verzamelen en zo goed mogelijk te beheren om over bepaalde zaken op mijn website te publiceren. Hervormingen zullen dan ook alleen langdurige effecten hebben wanneer deze gepaard gaan met effectieve strategieën op basis van een verplichte toepassing. Op mijn site geef ik door het rechtersleger gecensureerd, gratis informatie en nodig ik burgers uit na te denken over wat er om u heen gebeurt. Wat probeert de overheid u te laten geloven?

Geert Weber
info@belastingdienst.cc
https://www.facebook.com/groephop.nl

 

Op al mijn pagina's van de website www.notaris.cc , www.belastingdienst.cc  en www.erfenisroof.nl  is een disclaimer van toepassing. https://www.facebook.com/groephop.nl

verboden deze site te lezen of te kopiëren